5
به دو نفر همکار آقا آشنا به کامپیوتر جهت انجام امور دفتری در کرج (محدوده چهارراه طالقانی) نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط ... نوشته استخدام همکار آشنا به کامپیوتر جهت انجام امور دفتری در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه