4
رئیس جمهوری مصر حکمی را مبنی بر عفو ۳۳۲ زندانی صادر کرد.
ارسال دیدگاه