7
تا زمانی که یادم هست هیچ وقت از پدرم پول توجیبی نگرفت. حتی کمک یار پدرم در خرج‌های خانه هم بود.
ارسال دیدگاه