4
مسئولان برگزاری رقابت های باشگاهی قطر سه کاندید نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن لیگ ستارگان را معرفی کردند که در میان کاندیداهای معرفی شده خبری از ایرانی ها نیست.
ارسال دیدگاه