9
مقام‎های محلی افغانستان از ورود عناصر گروه طالبان به شهر غزنی در ۲۰۰ کیلومتری کابل پایتخت این کشور خبر می‎دهند.
ارسال دیدگاه