12
در این مستند گفتگو با همسر شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی را مشاهده می‌کنید.
ارسال دیدگاه