4
یک عضو کمیسون شوراها و  امور داخلی کشور گفت: ما باید به دانه درشت‌ها امر و نهی کنیم در غیر این صورت اشرار بر مردم حاکم می‌شوند. بنده و تعدادی از نمایندگان  طرح تحقیق و تفحص بر روی مجلس آماده کرده‌ایم. ما نباید صرفا تفحص بر روی دستگاه‌ها داشته باشیم. بنده چند دوره است که در مجلس حضور دارم اما این  فر صت فراهم نشده است.
ارسال دیدگاه