4
وزیر ورزش و جوانان گفت: قصد داریم با کمک شرکت توسعه اکثر پروژه هایی که 10 تا 15 سال نیمه کاره مانده اند را تکمیل کنیم.
ارسال دیدگاه