71
استخدام کارگزاری بورس اوراق بهادار یک کارگزار بورس اوراق بهادار رتبه الف جهت تکمیل کادر اداری خود در استان هرمزگان ... نوشته استخدام نیروی معامله گردارای مدرک معامله گری ازکانون گارگذاران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه