3
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان طی هفته گذشته مجددا مجوز فعالیت دانش‌بنیان شرکت شماران سیستم را به مدت دو سال دیگر تمدید کرد.
ارسال دیدگاه