6
یک روزنامه هندی با اشاره به آغاز تحریم های نفتی آمریکا علیه ملت ایران از روز دوشنبه خاطرنشان کرد هند نه تنها در مذاکراتی پیچیده با واشنگتن توانست در ارتباط با تحریم های نفتی ایران معافیت کسب کند بلکه مکانیسمی طراحی کرده است تا منافع خود در بندر چابهار را حفظ کند.
ارسال دیدگاه