6
آرش سروری دبیر راهبردی و برگزارکننده رویداد Failcon (کنفرانس شکست) در مورد استارتاپ‌ها صحبت کرد.
ارسال دیدگاه