7
جمعی از پزشکان انجمن قلب در آمریکا پس از بازخوانی مطالعات صورت گرفته اذعان داشتند که نوجوانان در گروه سنی ۸ تا ۱۸ ساله در طول روز بیش از ۷ ساعت در مقابل صفحه‌های نمایشی می‌نشینند.
ارسال دیدگاه