2
دوربین‌های مداربسته لحظاتی هولناک را ثبت کرده اند که در آن دیده می‌شود یک اتوبوس ناگهان وارد دانشگاه می‌شود.
ارسال دیدگاه