6
نماینده، ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به اینکه هدف اصلی انبیاء ایجاد حیات طیبه برای مردم است، اظهار داشت: جامعه‌ای که برای ایجاد قسط قیام کند، به حیات طیبه نیز دست خواهد یافت.
ارسال دیدگاه