5
وزیر فرهنگ و ورزش اسپانیا بعد از این که فاش شد به خاطر تقلب مالیاتی جریمه شده است استعفا کرد.
ارسال دیدگاه