4
روزشمار دهه وقف سال ۹۷ از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام شد.
ارسال دیدگاه