19
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی ومشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص عملکرد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان، گفت: عملکرد این مراکز بعد از خروج زندانیان به اندازه کافی قوی نیست و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های مردمی تقویت شوند تا زندانیان دوباره به چرخه جرم بازنگردند.
ارسال دیدگاه