5
موزه آبادان در محله بوآرده شمالی در ضلع جنوب غربی دانشکده نفت آبادان قرار دارد.
ارسال دیدگاه