4
کرملین ضمن غیرقانونی دانستن تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه، اعلام کرد چشم انداز روشنی برای عادی سازی روابط روسیه و آمریکا وجود ندارد.
ارسال دیدگاه