6
همایش ملی حکیم طهران، نکوداشت آقاعلی مدرس زنوزی چهارشنبه ۵ اردیبهشت در تهران و پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۹۷ در قم برگزار می شود.
ارسال دیدگاه