4
نشست معرفی و بررسی کتاب «درآمدی به قرآن» با حضور سعید شفیعی، مترجم اثر در سرای اهل قلم برگزار شد.
ارسال دیدگاه