4
امروزه با گسترش اینترنت به شدت شاهد رشد کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم و به هر طرفی که نگاه می‌کنیم، نشانه‌ها یا تبلیغات این کسب‌وکارها را مشاهده می‌کنیم. اکثر ما حداقل تجربه یکبار استفاده از خدمات این کسب‌وکارها را داریم، یکی تجربه استفاده از تاکسی اینترنتی، یکی فروشگاه اینترنتی و یکی سفارش غذای اینترنتی؛ اما استفاده از خدمات اینترنتی نیز مانند هر خدمت دیگری چارچوبی دارد که باید به آن توجه شود، زیرا همواره عده‌ای از فضا مثبت کسب‌وکارها سو استفاده کرده و برای مردم مشکل درست می‌کنند.
ارسال دیدگاه