4
یک مجموعه رستوران غذایی زنجیره ایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده الهیه از افراد واجد شرایط زیر دعوت ... نوشته استخدام مسئول سالن(Host)،کانترکار،صندوقدار،سالن کار،چلوپز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه