9
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا از مذاکرات مجدد اتحادیه اروپا و انگلیس با وزیر جدید برگزیت انگلیس خبر داد.
ارسال دیدگاه