8
پیروز انتخابات پاکستان گفت: هر هفته به سؤالات مردم پاسخ خواهم داد و تمام وزرای دولت من نیز باید ارتباط مستقیم با مردم را حفظ کنند.
ارسال دیدگاه