4
به تعدادی استادکار MDF جهت کار در کارگاه MDF در کرج – جاده محمدشهر نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام تعدادی استادکار MDF جهت کار در کارگاه MDF در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه