4
استخدام گروه صنعتی نامیرا گروه صنعتی نامیرا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران و خرمدشت از افراد واجد شرایط ... نوشته استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی نامیرا در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه