70
آیت الله جوادی آملی گفت: کسی که با آبروی مسلمانی معامله می‏ کند، از درون آتش می‏ گیرد؛ نه از بیرون.
ارسال دیدگاه