5
ارتش سوریه نقاط حضور داعش را در اردوگاه یرموک را هدف آتش توپخانه قرار داد.
ارسال دیدگاه