8
خبرنگارانی که با اقدام جهادی در جبهه حق محور مقاومت حضور پیدا کرده‌اند، فدارکاری‌ها و رشادت‌های کم نظیری را به ثبت رسانده‌اند. امروزه حق‌گویی در جامعه جهانی یکی از مهم‌ترین وظایف خبرنگاران محسوب می‌شود.
ارسال دیدگاه