4
روسیه اعلام کرد: برنامه جدید آمادگی نظامی ناتو در اروپا وضعیت امنیتی در این قاره را وخیم‌تر می‌کند.
ارسال دیدگاه