4
وزیر آموزش و پرورش گفت: اداره مدارس ایرانی در خارج از کشور همچنان مانند ۲۰ سال قبل صورت می‌گیرد؛ در صورتی که شرایط و نیاز‌ها به سرعت تغییر کرده و ضروری است ما راه‌ها و روش‌های جدید ارائه دهیم.
ارسال دیدگاه