4
روزنامه مصری الوطن نوشت: تهران درصدد شکست و ناکام کردن «زبان کابویی» ترامپ از طریق تقویت روابط خود با کشورهای اتحادیه اروپاست.
ارسال دیدگاه