6
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عدالت است در صورت تصویب لایحه ارسالی دولت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله انجام خواهد شد.
ارسال دیدگاه