4
شاگردان شفر با دبل الهلال عربستان بدترین عملکرد آسیایی این تیم را رقم زدند.
ارسال دیدگاه