76
چهاردهمین دفتر از مجموعه «حدیث روزگار» با عنوان «خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره‌ روژه گارودی» از سوی انتشارات کلبه شرق قم منتشر شد.
ارسال دیدگاه