8
مدیر بخش هنری نمایشگاه اسب، حیوانات همزیست و فرآورده‌ها اعلام کرد که سطح برگزاری این نمایشگاه درمقایسه با نمایشگاه‌های بین‌المللی کاملا حرفه‌ای است.
ارسال دیدگاه