5
به نیروی نظافتی در رستوران بهشت در مشهد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام نیروی نظافتی در رستوران بهشت در مشهد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه