4
تظاهرات‌کنندگان خواستار آزادی رهبران کاتالونیا شدند؛ در پی برگزاری همه‌پرسی جدایی در سال ۲۰۱۷، مادرید با غیرقانونی خواندن آن، شماری از مقامات کاتالونیا را بازداشت کرد.
ارسال دیدگاه