9
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: طرح معامله قرن سه هدف «سلطه بر قدس»، «به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان دولت یهودی» و «به رسمیت شناختن شهرک‌های صهیونیست نشین در اراضی اشغالی» را دنبال می‌کند.
ارسال دیدگاه