6
شرکت ونک پارک در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود و با هدف تقویت جایگاه برند خود با اجرای طرحی تعامل با همسایگان ساکن در جوار پروژه‌های اجرایی را تقویت کرده و امکان بازاریابی مستقیم را فراهم کرد.
ارسال دیدگاه