5
کتاب «الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر» نوشته مصطفی ساوه‌درودی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
ارسال دیدگاه