4
به یکنفر فروشنده جهت کار در سوپر مارکت در زنجان نیازمندیم. ساعت کار ۱۸ الی ۲۴متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام یکنفر فروشنده جهت کار در سوپر مارکت در زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه