4
وزیر کشور گفت: امسال وضعیت تدارک سفر و زیرساخت‌ها از قبیل پارکینگ، جاده‌ها و همچنین تامین امنیت بهتر از سال قبل است. همه برنامه‌هایی که تاکنون در ستاد اربعین آماده شده، نوید یک سفر معنوی مناسب در اربعین را می‌دهد.
ارسال دیدگاه