10
پلیس ترکیه اعلام کرد که 429 مهاجر و پناهجوی خارجی را از طریق آب های دریای اژه دستگیر کرده است.
ارسال دیدگاه