11
رابطه شخصی شاهزاده سعودی، محمد بن سلمان و شاهزاده اماراتی محمد بن زاید با جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا، به آن‌ها در راستای توسعه و پیگیری چشم انداز آینده منطقه غرب آسیا بر اساس حکومت استبدادی و به حاشیه راندن حقوق بشر به عنوان یک اصل در روابط آمریکا و دیگر کشورها کمک بسیاری کرده است.
ارسال دیدگاه