6
از همه جوانان غيرتمند همسنگرم مي‌خواهم كه راه و هدف را هميشه مد نظر داشته باشند و در كوره راهها و فراز و نشيب‌هاي راه، مصلحت انقلاب و اسلام را بر هر كار مقدم داشته و هر جا احتياج بود، حاضر شوند و بكوشند تا جوانمردانه اسلحه شهيدان را به طرف دشمنان نشانه روند.
ارسال دیدگاه