46
سیر روزافزون استفاده از خدمات بانکی مبتنی بر اینترنت نشان می‌دهد که نظام بانکداری با سرعت هر چه بیشتر در حال فاصله گرفتن از فضای سنتی است. در چنین دورانی، ارائه محصولات جدید، کارآمد و متناسب با نیازهای مشتریان می‌تواند وجه تمایز بانک‌ها در فضای رقابتی باشد.
ارسال دیدگاه