828
» آغاز ثبت نام و پذیرش مركز تخصصی مهدویت در استان های قم، اهواز و یزد قائم مقام مركز تخصصی مهدویت گفت: همزمان با آغاز پذیرش متمركز مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی در سطح ...